Foto de Laura À. Pérez-Sánchez

  Acceptar estudiants de doctorat

  Disposat a parlar amb els mitjans de comunicació

  Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
  20152024

  Producció científica per any

  Xarxa

  El missatge s'ha enviat correctament.
  El missatge no s'ha enviat a causa d'un error.