No hi ha foto de Josep Suquet Capdevila
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
20002022

Producció científica per any

Resultats de la cerca

El missatge s'ha enviat correctament.
El missatge no s'ha enviat a causa d'un error.