Foto de Joana Moix Queralto
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
1988 …2022

Producció científica per any

Filtre
Llibre

Resultats de la cerca

El missatge s'ha enviat correctament.
El missatge no s'ha enviat a causa d'un error.