No hi ha foto de Joan Ruiz Sero
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
1995 …2021

Producció científica per any