No hi ha foto de Joan Rieradevall Pons
  • Carrer de les Columnes s/n, Campus UAB, Edifici ICTA-ICP

    08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona

    Espanya

Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
1984 …2024

Producció científica per any

Xarxa

Institut de Neurociències (INc)

Unitat organitzativa: Instituts Universitaris de Recerca Propis

Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP)

Unitat organitzativa: Instituts Universitaris de Recerca Propis

Sostenipra ICTA UAB (2017SGR 1683)

Organització externa: Centres i estructures universitaris i assimilats

Generalitat de Catalunya

Organització externa: Organisme, altres

(ICGC)

Organització externa: Pendent de Classificar

GENOCOV Research Group. Departament d'Enginyeria Química

Organització externa: Centres i estructures universitaris i assimilats

Inèdit Innovació S.L

Organització externa: Entitat empresarial

Monteditorial

Organització externa: Entitat empresarial

El missatge s'ha enviat correctament.
El missatge no s'ha enviat a causa d'un error.