No hi ha foto de Joan Pino Vilalta
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
19992024

Producció científica per any

Filtre
Capítol

Resultats de la cerca

El missatge s'ha enviat correctament.
El missatge no s'ha enviat a causa d'un error.