No hi ha foto de Joan Pino Vilalta
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
19992024

Producció científica per any

Xarxa

Generalitat de Catalunya

Organització externa: Organisme, altres

Lund University. Humanities Lab.

Organització externa: Pendent de Classificar

Govern d'Espanya

Organització externa: Organisme, altres

Diputació de Barcelona

Organització externa: Organisme, altres

Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC)

Organització externa: Organisme públic d'investigació

Fundació Agroterritori

Organització externa: Pendent de Classificar

Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG)

Organització externa: Centres i estructures universitaris i assimilats

PIKSEL

Organització externa: Pendent de Classificar

Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB) - Antiga organització. 4/05/23. A càrrec de Institut Metròpoli

Organització externa: Organisme públic d'investigació

El missatge s'ha enviat correctament.
El missatge no s'ha enviat a causa d'un error.