No hi ha foto de Joan Pino Vilalta
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
19992024

Producció científica per any

Xarxa

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.
El missatge s'ha enviat correctament.
El missatge no s'ha enviat a causa d'un error.