No hi ha foto de Jacinto Garcia Lorenzo

Jacinto Garcia Lorenzo

  Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
  20192022

  Producció científica per any

  Resultats de la cerca

  El missatge s'ha enviat correctament.
  El missatge no s'ha enviat a causa d'un error.