No hi ha foto de Jacinto Garcia Lorenzo

Jacinto Garcia Lorenzo

    Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
    20192022

    Producció científica per any