Foto de Ingrid Noguera Fructuoso
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
20082024

Producció científica per any

Filtre
Actiu

Resultats de la cerca

El missatge s'ha enviat correctament.
El missatge no s'ha enviat a causa d'un error.