• Telèfon93 581 2827
  • Edifici B, Campus UAB

    08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
1991 …2024

Producció científica per any

Perfil personal

Interessos en recerca

Soc professora al Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. També membre del Grup de Recerca en Educació i Treball (GRET) des del 1991 i responsable de la línia de recerca sobre educació superior dins del grup. Les meves àrees d'interès se centren en el paper de la desigualtat social sobre les condicions de vida de l'estudiantat universitari, l'accés a l'educació superior, la transició de la universitat al mercat laboral i les trajectòries educatives.

En

el passat més recent, la meva participació en treballs de recerca s'ha centrat, principalment, en l' estudi de les trajectòries d'estudiants al llarg dels seus estudis universitaris des de la perspectiva de l' equitat. Aquesta temàtica l'he treballat intensament dins del recent projecte Complex Trajectories (2020-1-ES01-KA203-082842) enfocat a contemplar les trajectòries complexes com la navegació que els estudiants realitzen i que, no només té sentit per a ells i elles, sinó que reflecteix la diversitat de perfils socials i acadèmics que han accedit a la universitat, i que, tot i ser complexes, es poden completar tranquil·lament com a trajectòries d'èxit. Seguint aquesta premissa, una altra part del projecte s'ha dedicat a l' anàlisi d'accions per donar suport i promoure l'èxit educatiu de les persones que segueixen aquestes trajectòries complexes.

Immediatament abans d'aquest últim projecte, el meu focus d'atenció es va centrar durant una dècada en l'equitat en la transició a l'educació terciària, amb especial èmfasi en l'accés a la universitat. Cinc projectes van formar part d’aquesta temàtica. Dos del Pla Nacional de Investigación, amb un alt component de comparació internacional, més dos ajuts consecutius d'AQU-Catalunya per treballar sobre l'equitat en l'accés a la universitat i en la inserció al mercat laboral. Finalment, l'explotació de l'Enquesta de la Joventut de Catalunya, que ens va permetre analitzar la influència interseccional de diversos eixos de desigualtat sobre els processos de compensació en la transició cap a l'educació terciària.

El conjunt d'aquests projectes m'ha proporcionat una base de coneixements teòrics i tècnics, alhora que un bon coneixement metodològic, suficients com per treballar dirigint una proposta d'indicadors d'equitat en l'accés, progrés, compleció i inserció d'estudiants i graduats universitaris en el marc d'un encàrrec d'AQU-Catalunya. Amb aquest projecte, s'està en el camí de complir l'objectiu de transferir coneixements revertint els productes de la recerca en la societat.

D'altra

banda, participo en l'anàlisi de resultats de l'enquesta a estudiants universitaris de la Xarxa Vives, que ja va per la seva tercera edició. Això m'ha permès accedir al tema de les condicions de vida dels estudiants: perfil, finançament, implicació en els estudis i la vida universitària, processos d' aprenentatge, etc. L'enquesta queda oberta després d'un període d'embargament i ha suscitat molt interès entre el mateix estudiantat universitari, per la qual cosa sovint es fa servir com a font de dades d'anàlisi per a la realització de Treballs de Final de Màster i Treballs de Final de Grau sota la meva direcció (uns quatre o cinc).

En

el terreny de la formació de persones per a la recerca, cal esmentar els aproximadament deu Treballs de Final de Màster dirigits, tots ells sobre temes universitaris, i les quatre tesis dirigides, també centrades en l' anàlisi de la universitat. En l'actualitat, dirigeixo una altra tesi sobre l'experiència de les dones refugiades sirianes que han estudiat a la universitat de Turquia i han passat per processos d'inserció en el mercat laboral. Al seu torn, formo part del claustre de professorat del programa de doctorat del departament de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i, com a tal, participo en les comissions de seguiment de les tesis doctorals del departament. 

Interessos en recerca

Soc professora del Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. També membre del Grup de Recerca en Educació i Treball (GRET) des del 1991 i responsable de la línia de recerca sobre educació superior dins del grup. Les meves àrees d'interès se centren en el paper de la desigualtat social sobre les condicions de vida de l'estudiantat universitari, l'accés a l'educació superior, la transició de la universitat al mercat laboral i les trajectòries educatives, especialment les trajectòries dels estudiants universitaris.

En el passat més recent, la meva participació en treballs de recerca s'ha centrat, principalment, en l'estudi l'equitat en la transició a l'educació terciària, amb especial èmfasi en l'accés a la universitat. Tres projectes de recerca es relacionen amb aquesta temàtica. Primer, els dos projectes del Pla Nacional de Recerca en els quals vaig participar (CSO2013-44540-P i CSO2016-79945-P, del qual també soc co-IP), els quals s'emmarquen al seu torn en un projecte internacional (International Study of City Youth Project 2013-2019) en el qual es comparen les trajectòries educatives i laborals de joves de nou ciutats del món mitjançant un estudi longitudinal. En aquest gran projecte va participar el conjunt de persones que integren el GRET i, així, vam fer un esforç de coordinar i desenvolupar conjuntament els principis teòrics i de metodologia longitudinal necessaris.

El segon consisteix en dues ajudes consecutives d'AQU-Catalunya per a treballar sobre l'equitat en l'accés a la universitat i en la inserció al mercat laboral. Continuant amb les bases teòriques i metodològiques desenvolupades al llarg del projecte anterior, aquí s'integren dades de registre i d'enquesta combinats amb la finalitat de muntar una base de dades evolutiva de la participació de diferents grups socials en la universitat.

I, finalment, l'explotació de l'Enquesta de la Joventut de Catalunya, que ens permet analitzar la influència interseccional de diversos eixos de desigualtat sobre els processos de compensació en la transició cap a l'educació terciària.

D'altra banda, participo en l'anàlisi de resultats de l'enquesta a estudiants universitaris de la Xarxa Vives, que ja va per la seva tercera educació. Això m'ha permès accedir al tema de les condicions de vida dels estudiants: perfil, finançament, implicació en els estudis i la vida universitària, processos d'aprenentatge, etc. L'enquesta queda oberta després d'un període d'embargament i ha suscitat molt d'interès entre el mateix estudiantat universitari, per la qual cosa sovint s'usa com a font de dades d'anàlisis per a la realització de Treballs de Final de Màster sota la meva direcció (uns quatre o cinc).

Finalment, des de setembre del 2020 i fins ara, participo en un projecte Erasmus+ liderat per la UOC i del qual soc IP en la UAB (2020-1-ES01-KA203-082842). Aquest projecte suposa anar un pas més enllà de l'accés per a seguir la progressió que els estudiants fan al llarg dels seus estudis. L'anàlisi se centra en contemplar les trajectòries complexes com la navegació que els estudiants realitzen i que, no sols té sentit per a ells i elles, sinó que reflecteix la diversitat de perfils socials i acadèmics que han accedit a la universitat, i que, malgrat ser complexes, poden completar-se tranquil·lament com a trajectòries d'èxit.

En el terreny de la formació de persones per a la recerca, cal esmentar els aproximadament deu Treballs de Final de Màster dirigits, tots ells sobre temes universitaris, i les quatre tesis dirigides, també centrades en l'anàlisi de la universitat. En l'actualitat, dirigeixo una altra tesi sobre la inserció laboral de graduades universitàries refugiades de la guerra de Síria a Turquia.

A més, formo part del claustre de professorat del programa de doctorat del departament de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i, com a tal, participo en les comissions de seguiment de les tesis doctorals del departament.

Experiència relacionada amb els SDG de les Nacions Unides

El 2015, els estats membres de l’ONU van acordar 17 objectius globals de desenvolupament sostenible (SDG) per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. El treball d'aquesta persona contribueix als següents SDG:

  • ODS 4 - Educació de qualitat
  • ODS 16 - Pau, justícia i institucions fortes

Educació / qualificació acadèmica

Doctor/a, Sociologia, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Data d'adjudicació: 10 de gen. 2000

Llicenciat/da, Sociologia

Data d'adjudicació: 1 d’oct. 1992

Posicions externes

Investigadora del Grup de Recerca Educació i Treball, Departament de Sociologia de la UAB

15 de set. 1990 → …

Fingerprint

Consulta els temes de recerca on Helena Troiano Goma està actiu. Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs d’aquesta persona. Junts formen un fingerprint únic.
  • 1 Perfils similars

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.