No hi ha foto de Gloria Claveria Nadal
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
1988 …2023

Producció científica per any

Xarxa

C. Sánchez

  • Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Persona externa

Enrique Jiménez Ríos

  • Universidad de Salamanca (USAL)

Persona externa

C. Julià

  • Universitat de Barcelona (UB)

Persona externa

F. Rodríguez

  • Hosp. Nuestra Senora de Aranzazu

Persona externa

J. Pascual

  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Persona externa

Sandra Iglesia

  • Universitat Rovira i Virgili (URV)

Persona externa

M Ariza

  • Hospital Universitario Central de Asturias

Persona externa

R. Lorenzo

  • Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET)

Persona externa

El missatge s'ha enviat correctament.
El missatge no s'ha enviat a causa d'un error.