Foto de Gemma Paris Romia
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
20062023

Producció científica per any

Fingerprint

Aprofundiu en la investigació en què treballa actualment Gemma Paris Romia. Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs d’aquesta persona. Junts formen un fingerprint únic.

Arts and Humanities

INIS

Keyphrases

El missatge s'ha enviat correctament.
El missatge no s'ha enviat a causa d'un error.