Perfil personal

Educació / qualificació acadèmica

Doctor/a, Doctorat en Educació, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Data d'adjudicació: 30 de maig 2018

Màster, Investigació en Didàctica de les Ciències Socials, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Data d'adjudicació: 20 de juny 2012

Postgrau, Gestió de Museus, Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Data d'adjudicació: 20 d’oct. 2011

Diplomat/da, Didàctica de les Ciències Socials, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Data d'adjudicació: 20 de juny 1996

Llicenciat/da, Filosofia i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Data d'adjudicació: 20 de juny 1991