No hi ha foto de Francesc Assis Trillas Jane
  • Edifici N

   08193 Bellaterra(Cerdanyola del Vallès)

   Espanya

  • Edifici B. Campus de la UAB

   08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
  20012022

  Producció científica per any

  Xarxa

  Miguel A. Montoya

  • Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)

  Persona externa

  Germà Bel

  • Universitat de Barcelona (UB)

  Persona externa

  El missatge s'ha enviat correctament.
  El missatge no s'ha enviat a causa d'un error.