No hi ha foto de Ferran Sancho
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
1983 …2024

Producció científica per any

Xarxa

Govern d'Espanya

Organització externa: Organisme, altres

El Colegio de México

Organització externa: Pendent de Classificar

Universidad Loyola de Andalucia

Organització externa: Pendent de Classificar

Junta de Andalucía

Organització externa: Organisme, altres

Ministerio de Ciencia

Organització externa: Pendent de Classificar

El missatge s'ha enviat correctament.
El missatge no s'ha enviat a causa d'un error.