No hi ha foto de Eva Castells Caballe
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
1997 …2024

Producció científica per any

Xarxa

Generalitat de Catalunya

Organització externa: Organisme, altres

Lucía Galiano Pérez

Organització externa: Pendent de Classificar

Gemma Merino-Font

Organització externa: Pendent de Classificar

Institut Balear de la Natura

Organització externa: Organisme públic d'investigació

El missatge s'ha enviat correctament.
El missatge no s'ha enviat a causa d'un error.