No hi ha foto de Emilio Fernandez Peña
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
19982022

Producció científica per any

Xarxa

Jose M.P. Gila

  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Persona externa

Ibone Lallana

  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Persona externa

María Arauz

  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Persona externa

Anna Rezende

  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Persona externa

E. Fernandez

  • Univ Barcelona, University of Barcelona, Hospital Clinic de Barcelona, Hosp Clin, Dept Anat Pathol
  • Universidad de Granada (UGR)
  • Hospital Universitari Vall d'Hebron-CEMCAT

Persona externa

El missatge s'ha enviat correctament.
El missatge no s'ha enviat a causa d'un error.