Foto de D.M. Márquez Cebrián
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
1995 …2024

Producció científica per any

7 Perfils similars

La similitud es basa en la superposició de conceptes en els fingerprints i en el treball compartit i les afiliacions organitzatives de D.M. Cebrián amb les següents persones:
El missatge s'ha enviat correctament.
El missatge no s'ha enviat a causa d'un error.