Foto de Cristina Perez Sola
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
20102024

Producció científica per any

Filtre
Capítol

Resultats de la cerca

  • 2020

    LockDown: Balance Availability Attack Against Lightning Network Channels

    Pérez-Solà, C., Ranchal-Pedrosa, A., Herrera-Joancomartí, J., Navarro-Arribas, G. & Garcia-Alfaro, J., 1 de gen. 2020, Financial Cryptography and Data Security - 24th International Conference, FC 2020, Revised Selected Papers. Bonneau, J. & Heninger, N. (ed.). pàg. 245-263 19 pàg. (Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics); vol. 12059 LNCS).

    Producció científica: Capítol de llibreCapítolRecercaAvaluat per experts

    15 Cites (Scopus)
El missatge s'ha enviat correctament.
El missatge no s'ha enviat a causa d'un error.