No hi ha foto de Carlos Tornero Dacasa
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
20032024

Producció científica per any

Xarxa

Institut d'Arqueologia de Sanisera

Organització externa: Associacions i agrupacions

Govern d'Espanya

Organització externa: Organisme, altres

Generalitat de Catalunya

Organització externa: Organisme, altres

Departament de Cultura

Organització externa: Pendent de Classificar

Queralbs Town Council

Organització externa: Pendent de Classificar

European Social Fund Plus

Organització externa: Pendent de Classificar

Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES)

Organització externa: Centres i estructures universitaris i assimilats

Muséum National d'Histoire Naturelle

Organització externa: Organisme públic d'investigació

Generalitat Valenciana

Organització externa: Organisme, altres

El missatge s'ha enviat correctament.
El missatge no s'ha enviat a causa d'un error.