No hi ha foto de Carles Anguera Cerarols
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
20132020

Producció científica per any

6 Perfils similars

La similitud es basa en la superposició de conceptes en els fingerprints i en el treball compartit i les afiliacions organitzatives de Carles Anguera Cerarols amb les següents persones:
El missatge s'ha enviat correctament.
El missatge no s'ha enviat a causa d'un error.