No hi ha foto de Antoni Fontdevila Vivanco
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
1965 …2022

Producció científica per any

Xarxa

El missatge s'ha enviat correctament.
El missatge no s'ha enviat a causa d'un error.