• Telèfon93 581 3537, 93 581 2478
  • Edifici Q. Campus de la UAB

    08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

Acceptar estudiants de doctorat

Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
19992023

Producció científica per any

Perfil personal

Interessos en recerca

Des de la meva incorporació al departament d'Arquitectura de Computadors i Sistemes Operatius de la Universitat Autònoma de Barcelona, he desenvolupat tota la meva activitat investigadora en diferents aspectes relacionats amb el processament paral·lel:

Anàlisi automàtic i sintonització dinàmica (1999 -): Aquesta línia se centra en l'anàlisi automàtic de rendiment i sintonització dinàmica de sistemes paral·lels i distribuïts. En aquesta aproximació, una aplicació és monitoritzada, es detecten els seus problemes de rendiment, es busquen les solucions i finalment es sintonitza el temps d'execució. S'han desenvolupat eines: MATE (Monitoring, Analysis and Tuning Environment), GMATE (entorns grid), Elastic (entorns de gran escala). Aquesta línia està estretament relacionada amb la línia de Modelatge d'Aplicacions Paral·leles (definició de models de rendiment per a aplicacions desenvolupades per diverses plataformes). Vist el benefici de les dues línies i la seva relació, s'ha iniciat el desenvolupament d'altres models, especialment models basats en agents per a simulacions de sistemes cyber-físics i la seva integració als entorns d'anàlisi automàtica i sintonització dinàmica. S'ha avançat en l'optimització de la distribució d'agents segons la seva càrrega computacional i patrons de comunicació, la seva integració en entorns d'anàlisi automàtica i sintonització dinàmica, així com en el disseny i implementació de benchmarks per avaluar diferents plataformes basades en agents. També es proposa l'ús de tècniques d'aprenentatge automàtic per analitzar i afinar aplicacions basades en diferents paradigmes (OpenMP, MPI, acceleradors). En aquest sentit, hi ha un treball preliminar que obre la porta a el desenvolupament de metodologies escalables i eficients capaços d'adaptar-se de manera autònoma i intel·ligent a la creixent complexitat d'aplicacions i maquinari.

El 2011 va ser finançat el projecte europeu FP7 "AutoTune: Automatic Online Tuning" (2011-2014, Ref: 288.038, web: http://www.autotune-project.eu/) conjuntament amb TUM Alemanya, CAPS França, UNIVIE Àustria , ICHEC Irlanda, LRZ Alemanya. En aquest projecte vaig participar com a investigadora principal (per part de la UAB). El treball se centrava en l'extensió de l'eina Periscope (TUM) i el nostre grup donava suport a la sintonització d'aplicacions paral·leles i anàlisi de problemes de rendiment típics per aplicacions MPI. Donats els bons resultats obtinguts, s'ha mantingut la col·laboració entre els partners per seguir avançant en el tema d’autotuning.

Per seguir investigant en els temes d’autotuning i simulacions basades en agents s'ha estès la col·laboració amb els centres de BSC (Barcelona), RCSI (Irlanda), Universitat d'Iowa, d’Oregon i de Masaryk.

Projectes nacionals: 10, Europeus: 3

Tesi doctoral - 2004, Treballs de recerca: 6, Tesi: 5 (+4 en curs)

Articles en revistes indexades: 17, no indexades: 2

Congressos internacionals: 30, nacionals: 7

Altres publicacions: 5, Ponències internacionals convidades: 9

A més en la meva etapa posterior a la tesi, vaig participar en el projecte europeu Crossgrid l'objectiu va ser desenvolupar polítiques de gestió eficient d'aplicacions paral·leles i interactives. Quan em vaig incorporar a el projecte, se’m va assignar el tema relacionat amb la gestió de fluxos (workflows) en entorns Grid. En el meu treball vaig presentar una solució de com descriure un flux de treball en forma de DAG, i com dur a terme després la seva execució i el seu control.

Projecte europeu: 1, Congrés Internacional: 1

Finalment, per destacar la meva experiència personal tècnica, vaig participar també en un acord de cooperació i desenvolupament tecnològic amb l'empresa Oryzon Genomics que era finançat amb un projecte PROFIT i relacionat amb la biotecnologia (disseny de xips d'ADN per la hibridació genòmica comparativa i mapatge genètic ultra-ràpid). La meva feina va consistir en un estudi dels requeriments de l'aplicació existent, per a la seva paral·lelització en entorn cluster. Es va validar el programari desenvolupat preparant l'entorn, l'aplicació i fent execucions tant de prova com massives.

Des del 2014 pertanyo a un Grup de Recerca Consolidat HPCA4SE (última referència era 2017-SGR-313, però tot just ara acaba de sortir resolució provisional per al període següent 2021 SGR 00574) que compta amb una àmplia experiència en recerca en temes de Computació d'Alt Rendiment (HPC ). Des de diversos anys, el grup pertany a la xarxa europea HiPEAC (https://www.hipeac.net/).

A partir del 2020 participo en un nou projecte “Computación Avanzada para los Retos de la sOciedad digital (CAROL)”, aquesta vegada com a investigador principal. El 2021 el projecte va ser concedit amb 357.918,00 pel Ministeri de Ciència i Innovació. Aquest projecte està en coordinació entre la UAB i el grup de recerca de la UdL (Universitat de Lleida).

Al llarg d'aquests anys s'ha incrementat la meva participació en revisions de diverses revistes amb alt factor d'impacte i en comitès de congressos internacionals. També he estat triada com a experta avaluadora per a diferents convocatòries de projectes H2020.

Indicadors Generals de qualitat de la producció científica

Nombre de sexennis concedits: 3 Últim sexenni concedit: 2015-2020

Acreditació per l'ANECA per al cos docent de Titular d'Universitat (2015).

Nombre de tesis doctorals dirigides en els últims 10 anys: 2 (en total 5, en curs 3)

- Jordi Alcaraz. Towards Automatic Generation of Performance Models for Dynamic Tuning using Machine Learning. Inici: 17/10/2016 Fi: 20/12/2021. Nombre de conferències: 3. Nombre de revistes: 1. Menció internacional.

- Andrea Martínez Trujillo. Dynamic Tuning for Large-Scale Parallel Applications. Inici: 05/11/2010. Fi: 2013.09.10. Nombre de conferències: 4. Nombre de revistes: 2. Menció europea.

Nombre de Treballs de Recerca dirigits en els últims 10 anys: 5

Nombre total de cites: Web of Science (Thomson): 201 (127 sense autocites), Scopus: 295, Google Scholar: 543

Mitjana de cites per any (2018-2022): Web of Science (Thomson): 15, Scopus: 20.8, Google: 33.6

Publicacions totals a 1r quartil: 2, 2n quartil: 11, 3er quartil: 2, 4t quartil: 2

Índex H: Web of Science (Thomson): 8, Scopus: 9, Google Scholar: 13

Avaluadora (expert) de sol·licituds de projectes d'investigació del programa Horizon2020:

- Work Programme 2016-2017, ICT-05-2017

- FET Work Programme 2018-2020, FETOPEN-01-2018-2019-2020: FET-Open Challenging Current Thinking

- European Innovation Council (EIC) Pathfinder Open 2021

- European Innovation Council (EIC) Pathfinder Open 2022

- Horizon Widera 2021 Twinning

- Horizon Widera 2021 Talents ERA Chairs

Expert extern per al seguiment dels projectes fundats per la convocatòria:

- H2020-FETHPC-2017

- H2020-SME INSTRUMENT

Revisora ​​de revistes: Journal of Parallel and Distributed Computing (JPDC), Future Generation Computer Systems (FGCS), Simulation Modelling Practice and Theory, Journal of Supercomputing, IEEE s Transactions on Services Computing (TSC), Journal of High Performance Computing (JHPCA), Journal of Parallel Computing, Journal of Computation Science

Revisora ​​de congressos internacionals: ICCS, Europar, ParCo, CCGrid, HPCC, IPDPS, ICPP, PPAM, EuroMPI, PACT, AINA, ICA3PP, ISAT, SC, SC2

Membre de l'Program Committee: EuroPAR 2009, 2015, ICPP 2009, 2021, 2022 PPAM2011, 2013, 2015, AINA 2013, 2014, EuroMPI 2012, 2013, 2014, 2015, ISAT 2015, 2016, 2017, 2019, ICCS 2016, 2020, ICA3PP 2016, SC2 2016, 2017, 2019, SOCA 2017, 2018, SEM4HPC 2017, HPDC 2020, 2021, SC22

Co-organitzadora del mini-simpòsium Application Autotuning for HPC (Architectures) del congrés ParCo 2013.

Experiència relacionada amb els SDG de les Nacions Unides

El 2015, els estats membres de l’ONU van acordar 17 objectius globals de desenvolupament sostenible (SDG) per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. El treball d'aquesta persona contribueix als següents SDG:

  • ODS 7 - Energia neta i assequible

Educació / qualificació acadèmica

Doctor/a, Doctora per la UAB, Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Data d'adjudicació: 12 de març 2004

Altres, Diploma de estudis avançat, Escola de Doctorat i Form. Cont.

Data d'adjudicació: 9 de nov. 2001

Enginyer/a, Enginyera en Informàtica, Universitat Politècnica de Wroclaw (Polònia)

Data d'adjudicació: 5 de jul. 1999

Fingerprint

Consulta els temes de recerca on Anna Barbara Sikora està actiu. Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs d’aquesta persona. Junts formen un fingerprint únic.
  • 1 Perfils similars

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.