Foto de Albert Pèlachs
  • Carrer de la Fortuna, Edifici B

   08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

   Espanya

  • Edifici B. Campus de la UAB

   08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
  20002024

  Producció científica per any

  Filtre
  Informe oficial

  Resultats de la cerca

  El missatge s'ha enviat correctament.
  El missatge no s'ha enviat a causa d'un error.