No hi ha foto de Agusti Reventos Tarrida
Calculat sobre la base del núm. de les publicacions emmagatzemades a Pure i cites de Scopus
1979 …2024

Producció científica per any

Xarxa

Blas Herrera

  • Universitat Rovira i Virgili (URV)

Persona externa

Julià Cufí

  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Persona externa

J. Cufí

  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Persona externa

Alexander A. Borisenko

  • National Academy of Sciences of Ukraine (NASU)
  • Sumy State University
  • V.N. Karazin Kharkiv National University

Persona externa

Judit Abardia Bochaca

  • Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
  • Goethe Universität Frankfurt am Main
  • Frankfurt University

Persona externa

El missatge s'ha enviat correctament.
El missatge no s'ha enviat a causa d'un error.