LIS (Estudis socials i de gènere sobre la corporalitat, la subjectivitat i el patiment evitable)

 • Adreça postalMostrar al mapa

  Edifici B

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  Espanya

Perfil d’organització

Perfil de l'organització

Lis - Estudis socials i de gènere sobre la corporalitat, la subjectivitat i el patiment evitable, adscrit al Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), té per objectiu analitzar les condicions socials de producció de la corporalitat, la subjectivitat, les emocions, i els seus efectes de poder, especialment en el camp de la salut , el treball i l'esport. Condicions caracteritzades per relacions de desigualtat de sexe, gènere, sexualitat, classe social, diversitat funcional i edat, des d'una aproximació sociològica, feminista i psicoanalítica. Abreviem el nom del grup amb el terme "Lis". Lis és un terme que adoptem de Maria Jesús Izquierdo a Las, los, les (lis, lus): el sistema sexo/género y la mujer como sujeto de transformación social (1983), i el prenem com a un significant que incorpora un passat i s'orienta cap a un futur de dissolució dels gèneres. Per a nosaltres Lis és un neologisme per a designar vincles, pràctiques, emocions i significats de-generats o que tendeixen a ser-ho. Aquests sorgeixen de les interaccions dels subjectes en les múltiples formes de resistència reflexiva, emocional i activa, enfront dels patiments evitables. 

En els nostres estudis donem un lloc central a la corporalitat, perquè la nostra premissa és que som éssers corporals en les nostres interaccions socials d’efectes objectivadors i subjectivadors encarnats. Volem contribuir en el camp de l'anàlisi social i, de manera específica, en el sociològic, a inserir en la seva trama explicativa i interpretativa la dimensió corporal. L'objectiu fonamental de Lis és doncs generar coneixement, formar i contribuir en els processos de transformació social presidits per la igualtat, equitat i justícia psicosocial, per aconseguir reduir el patiment evitable encarnat. El grup està format per investigadores i investigadors de l'àmbit de la sociologia i de la psicologia, i per persones en formació doctoral.

Lis és hereu del GESES - Grup d'Estudis sobre Emocions, Sentiments i Societat (1991-2013) del Departament de Sociologia de la UAB, fundat per la professora María Jesús Izquierdo. El GESES tenia com a objectius fundacionals potenciar la investigació social en el camp dels estudis de gènere, fomentar la incorporació de la perspectiva de gènere de forma transversal en la investigació social, i estudiar des d'una perspectiva interdisciplinària la construcció social de les emocions en relació amb les principals dimensions de la desigualtat social. Hem iniciat aquesta nova etapa al gener del 2014, hem fet nostres aquests objectius fundacionals i els hem orientat cap al camp dels estudis de la corporalitat i la subjectivitat.

Actualment, Lis és reconegut per la UAB com a Grup de Recerca Singular, i forma part del CORE en Salut Mental de l’Esfera UAB (CEI), Comunitat de Recerca Estratègica de la UAB.

1. Analitzar les condicions socials de producció i vulnerabilitat de gènere de les corporalitats, la subjectivitats, les emocions, i els seus efectes de poder. Condicions caracteritzades per relacions de desigualtat de sexe, gènere, sexualitat, classe social, diversitat funcional i edat.2. Analitzar l'impacte de les corporalitats, les subjectivitats i les emocions en les condicions socials de producció i vulnerabilitat de gènere.3. Analitzar de forma teòrica-empírica aquestes desigualtats socials en l'àmbit del treball (mercantil i domèstic), de la salut i de l''esport.4. Realitzar projectes d'investigació fonamental no orientada (preferentment amb finançament públic).5. Generar i divulgar coneixement científic situat i contribuir en els processos de transformació social presidits per la igualtat, equitat i justícia psicosocial, per aconseguir reduir el patiment evitable encarnat de gènere.6. Formar i assessorar persones interessades en la recerca científica crítica, tant en els vessants epistemològics com teòrics, metodològics, i empírics.7. Establir i mantenir una xarxa internacional d'investigadores i investigadors segons els objectius indicats.

Direcció a càrrec:

Enrico Mora

Línies de recerca

 • Línies de recerca:
 • Interrelació dels aspectes socials i psíquics de la desigualtat de gènere des d'una perspectiva interseccional
 • Produccions, pràctiques i polítiques corporals. Normalització i dissidència de gènere i funcionals. Sexualitats i Drets sexuals. Violències de gènere interseccionals (masclistes i lgtbiq+)
 • Organització social de la salut, orgànica i psíquica, i del sistema sanitari. Polítiques sanitàries
 • Corporalitat, gènere i capacitisme en l'activitat esportiva. Polítiques esportives
 • Organització social i de gènere dels sentits

Objectius de desenvolupament sostenible les Nacions Unides

El 2015, els estats membres de l’ONU van acordar 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) globals per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. La nostra feina contribueix als següents ODS:

 • ODS 3 - Bona salut i benestar
 • ODS 5 - Igualtat de gènere
 • ODS 16 - Pau, justícia i institucions fortes

Fingerprint

Consulta la producció científica de LIS (Estudis socials i de gènere sobre la corporalitat, la subjectivitat i el patiment evitable). Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs dels membres d’aquesta organització. Junts formen un fingerprint únic.

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.