Islamolatina. Dimensions interculturals del pensament medieval i modern

Perfil d’organització

Perfil de l'organització

El grup Islamolatina estudia les dimensions interculturals que van contribuir a la formació del pensament medieval i modern, gràcies als contactes entre el judaisme, el cristianisme i l'islam per tot l'espai mediterrani i europeu. La recerca del grup centra la seva atenció, de forma especial, en el procés de la traducció, transmissió i interpretació de textos científics i religiosos, i l'estudi de la redacció de textos de polèmica i diàleg interreligiós, a l'Edat Mitjana i a la Primera Modernitat, així com les seves reescriptures posteriors. Tanmateix, el grup estudia l'aplicació de les estratègies retòriques, siguin escolàstiques o humanistes, utilitzades per articular el diàleg o l'enfrontament entre les tres religions monoteistes que van contribuir a la formació de la identitat cultural europea. 

Direcció a càrrec:

Cándida Ferrero Hernández

Línies de recerca

  • Línies de recerca:
  • Filolologia Llatina
  • Filologia Semítica

Fingerprint

Consulta la producció científica de Islamolatina. Dimensions interculturals del pensament medieval i modern. Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs dels membres d’aquesta organització. Junts formen un fingerprint únic.

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.