Institut de Recerca de l’Esport

 • Adreça postalMostrar al mapa

  Edifici N

  08193 Bellaterra(Cerdanyola del Vallès)

  Espanya

Perfil d’organització

Perfil de l'organització

L'Institut de Recerca de l'Esport de la Universitat Autònoma de Barcelona va ser aprovat el 27 de novembre de 2018 pel consell Social de la UAB i la seva creació es va publicar oficialment en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 17 de gener de 2020.

L'Institut de Recerca de l'Esport de la UAB neix amb un caràcter marcadament interdisciplinari, aglutinant les diferents línies de recerca relacionades amb el món de l'esport que es duen a terme a la UAB, així com l'oferta formativa i la transferència de coneixement en aquest àmbit.

Amb la creació de l'Institut, la UAB enforteix el seu compromís amb un model de societat saludable i sostenible des de la recerca, la transferència de coneixement i la formació de professionals.

L'Institut assumeix doncs el coneixement, l'expertesa i la projecció i relacions internacionals del Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport (CEOiE-UAB), així com dels grups de recerca i del personal investigador que desenvolupa recerca, formació o transferència en l'àmbit de l'esport a la UAB.

L'Institut de Recerca de l'Esport (IRE-UAB) té com a principal objecte la promoció de la recerca des d'una perspectiva multidisciplinar en l'àmbit de l'esport, en col·laboració amb els departaments i els grups de recerca de la Universitat Autònoma de Barcelona, així com la cooperació amb instituts de recerca nacionals i internacionals.

Direcció a càrrec:

Emilio Fernandez Peña

Línies de recerca

 • Línies de recerca:
 • Activitat física, dieta i estil de vida saludable: Promoció de l’activitat física, dieta i estil de vida saludable (ex-esportistes, adults, gent gran i adolescents). Avaluació psicofisiològica dels processos d'estrès-recuperació. Marcadors psicològics i fisiològics de la salut i la condició física. Tecnologia mhealth (Mobile Health) per avaluar i monitoritzar la conducta activa, el rendiment esportiu i l’alimentació saludable. Metodologies de big data i machine learning per analitzar conductes d’activitat física i rendiment esportiu.
 • Alt rendiment esportiu: Carrera dual de l’esport d’elit: compaginació esport amb estudis i professió del esportistes, entrenadors i arbitres. Tecnologia aplicada a l’alt rendiment esportiu. Realitat virtual i augmentada aplicada a la millora d’aspectes psicològics i de rendiment esportiu.
 • Ciutat i esport: Creació de marca de ciutat a través de l’esport. Espais de pràctica esportiva (instal·lacions, espais públics..). Esport com a actiu de cohesió social.
 • Comunicació i esport: Nous reptes de la comunicació en els clubs i les organitzacions internacionals. Discurs informatiu de l'esport. Discursos mediàtics de gènere entorn l'esport i empoderament femení. Pràctica esportiva en les produccions de ficció televisives com a transmissor de valors als joves. Xarxes socials, esportistes, institucions i fans. Comunicació, patrocini i la nova economia de l'esport i el futur dels drets audiovisuals esportius. Esportistes com a generadors d'imatge exterior d'un país. So com a element estratègic de construcció d'identitat i marca d’institucions esportives.
 • Dret esportiu: Regulació nacional i internacional dels contractes d’esportistes. Fiscalitat dels rendiments de les activitats esportives. Personalitat jurídica i organització de les entitats esportives. Propietat industrial en l’esport des de el dret mercantil. Dret de la competència i l’esport.
 • Economia i gestió de l’esport i de les organitzacions esportives: Economia del futbol. Gestió i impacte dels esdeveniments esportius. Emprenedoria en la industria esportiva. Rendiment d’equips de treball.
 • Educació en valors esportius: Intervenció psicològica amb entrenadors de joves esportistes. Valors en l’esport a nens i pares. Activitat Física i esport com a eina d’inclusió social. Bullying en l’esport. Esport i desenvolupament de la capacitat crítica.
 • Enginyeria de dades: Infraestructura big data en l’esport. Anàlisis de dades en els mitjans social: insight predictiu de les preferències dels fans. Processament de dades de tecnologies weareable en l’esport d’alt rendiment. Influència de les dades en la presa de decisions dels entrenadors.
 • Entorn natural, sostenibilitat i esport: Desenvolupament de protocols d’intervenció per a la promoció de la salut basats en la pràctica d’activitat física en entorn natural. Ambientalització d’esdeveniments i instal·lacions. Organització sostenible d’esdeveniments.
 • Governança de l'esport: Soft diplomacy en l’esport. Governança en l’esport internacional. Gènere i governança esportiva. Institucions i corrupció en l'esport.
 • Memòria històrica esportiva: Esport i identitat. Història global i local de l’esport.

Objectius de desenvolupament sostenible les Nacions Unides

El 2015, els estats membres de l’ONU van acordar 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) globals per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. La nostra feina contribueix als següents ODS:

 • ODS 3 - Bona salut i benestar
 • ODS 5 - Igualtat de gènere
 • ODS 7 - Energia neta i assequible
 • ODS 9 - Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10 - Reducció de les desigualtats
 • ODS 11 - Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12 - Consum i producció responsables
 • ODS 13 - Lluita contra el canvi climàtic
 • ODS 15 - Flora i fauna terrestres
 • ODS 16 - Pau, justícia i institucions fortes

Fingerprint

Consulta la producció científica de Institut de Recerca de l’Esport. Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs dels membres d’aquesta organització. Junts formen un fingerprint únic.

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.