i-GOP. Grup d'Estudis en Innovació, Governança i Polítiques Públiques

Perfil d’organització

Perfil de l'organització

El grup de recerca d’Estudis en Innovació, Governança i Polítiques Públiques (i-GOP) reuneix a
un nombrós grup d’investigadores i investigadors de diversos perfils i experiència en diferents
àrees de coneixement de les ciències socials.
Agrupats entorn l’Institut de Govern i Polítiques Públiques – IGOP – aquest grup està fermament
compromès amb l’avenç científic, la formació superior i la transferència del coneixement. Els
àmbits i problemàtiques d’interès estan relacionats amb la innovació de les polítiques
públiques i la governança de sistemes socials i polítics complexos en perspectiva comparada, i
des de diferents nivells de govern. Aquest grup aspira a generar i compartir coneixement sobre
els grans reptes de les democràcia contemporànies. i-GOP lidera i participa en un elevat número
de projectes d’investigació d’àmbit europeu i nacional. Manté també una estreta relació amb la
investigació aplicada vinculada a les administracions públiques i entitats socials. 

Direcció a càrrec:

Margarita León Ramón-Borja

Línies de recerca

 • Línies de recerca:
 • 1. DESIGUALTATS SOCIOESPACIALS I POLÍTIQUES URBANES
 • 2. DESIGUALTATS SOCIALS I REFORMA DE L'ESTAT DEL BENESTAR
 • 3. L'ACCIÓ COL·LECTIVA URBANA, EL DRET A LA CIUTAT I LA POLÍTICA DE PROXIMITAT
 • 4. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I CIUTADANIA

Objectius de desenvolupament sostenible les Nacions Unides

El 2015, els estats membres de l’ONU van acordar 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) globals per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. La nostra feina contribueix als següents ODS:

 • ODS 1 - Erradicació de la pobresa
 • ODS 3 - Bona salut i benestar
 • ODS 4 - Educació de qualitat
 • ODS 5 - Igualtat de gènere
 • ODS 8 - Treball digne i creixement econòmic
 • ODS 10 - Reducció de les desigualtats
 • ODS 11 - Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 13 - Lluita contra el canvi climàtic
 • ODS 16 - Pau, justícia i institucions fortes

Fingerprint

Consulta la producció científica de i-GOP. Grup d'Estudis en Innovació, Governança i Polítiques Públiques. Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs dels membres d’aquesta organització. Junts formen un fingerprint únic.

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.