Grup de recerca pre-clínica i translacional en Neuro-immuno-gastroenterologia (NeuroGast)

Perfil d’organització

Perfil de l'organització

L’objectiu del grup de recerca translacional i pre-clínica en neuro-immuno-gastroenterologia
(NeuroGast) és estudiar els mecanismes bàsics relacionats amb el control de la funció
digestiva. El grup està constituït per professors/res de la Facultat de veterinària de la UAB.
L’objectiu fonamental és traslladar el resultats de la recerca pre-clínica a l’home i als
animals (tant de companyia com de renda). El punt més fort del nostre grup son els convenis
amb altres institucions com son la industria farmacèutica, hospitals del nostre entorn i altres
grups de recerca interessats en l’estudi de la funció digestiva. Aprofitant els nostres
coneixements, hem ampliat la nostra cartera de serveis de manera a crear des de fa uns quants
anys un Serveis Integrats d’Animals de Laboratori. Aquest servei té com objectiu la formació de
nous professionals, la translació de la recerca pre-clínica i la ètica en la experimentació
animal i humana.

Direcció a càrrec:

Marcel Jimenez Farrerons

Línies de recerca

  • Línies de recerca:
  • Estudis in vitro de motilitat gastrointestinal i funció barrera
  • Estudis i formació amb animals d'experimentació
  • Estudis d'immunologia i dolor visceral
  • Estudis farmacològics i de translació al home i als animals
  • Microbiota i funció digestiva

Objectius de desenvolupament sostenible les Nacions Unides

El 2015, els estats membres de l’ONU van acordar 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) globals per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. La nostra feina contribueix als següents ODS:

  • ODS 3 - Bona salut i benestar

Fingerprint

Consulta la producció científica de Grup de recerca pre-clínica i translacional en Neuro-immuno-gastroenterologia (NeuroGast). Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs dels membres d’aquesta organització. Junts formen un fingerprint únic.

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.