Grup de recerca en tecnologies de (Bio) Remediació Ambiental i Valorització d'Efluents residuals - BRAVE

Perfil d’organització

Perfil de l'organització

BRAVE neix de la unió de dos grups SGR consolidats amb activitats científiques complementàries en l’àmbit de l’economia circular, centrades en enfocaments biotecnològics i en l’ús de nanomaterials. Aquestes abasten processos de valorització d’efluents residuals com el compostatge, la digestió anaeròbia o la fermentació en estat sòlid per la obtenció de bioproductes; processos de bioremediació d’aigües subterrànies contaminades, incloent disseny de tractaments in situ per a la degradació biològica de compostos orgànics halogenats i processos no convencionals per al tractament d'aigües residuals basats en fongs i algues per a l'eliminació de pesticides i contaminants emergents; i aplicacions ambientals de la nanotecnologia, incloent eliminació de contaminants de l'aigua, conversió catalítica de gasos i millora de bioprocessos. BRAVE treballa amb una visió sistèmica per reduir l’impacte ambiental dels processos desenvolupats, promoure la circularitat i avaluar el rendiment tecnoeconòmic.

Direcció a càrrec:

Teresa Gea Leiva

Línies de recerca

 • Línies de recerca:
 • Traditional and advanced valorisation processes for organic wastes and effluents: composting, anaerobic digestion and solid-state fermentation for marketable products.
 • Groundwater bioremediation: Design of in-situ treatments for biological degradation of halogenated organic compounds
 • Nanotechnology for environmental processes: pollutants remotion from water, catalytic conversion of gases (e.g. CO2 to methanol), improving anaerobic digestion and biodegradation of halogenated organic compounds
 • Non-conventional processes for wastewater treatment: bioreactors with fungi and algae-based systems for removal pesticides and emerging contaminants (plasticizers, flame retardants, pharmaceuticals, personal care products, etc.)
 • Circular Economy and environmental impact: a systemic view of the different processes developed within the research group to reduce its environmental impact, promote circularity, and evaluate its techno-economic performance.

Objectius de desenvolupament sostenible les Nacions Unides

El 2015, els estats membres de l’ONU van acordar 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) globals per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. La nostra feina contribueix als següents ODS:

 • ODS 2 - Fam zero
 • ODS 3 - Bona salut i benestar
 • ODS 6 - Aigua potable i sanejament
 • ODS 7 - Energia neta i assequible
 • ODS 8 - Treball digne i creixement econòmic
 • ODS 11 - Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12 - Consum i producció responsables
 • ODS 13 - Lluita contra el canvi climàtic

Fingerprint

Consulta la producció científica de Grup de recerca en tecnologies de (Bio) Remediació Ambiental i Valorització d'Efluents residuals - BRAVE. Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs dels membres d’aquesta organització. Junts formen un fingerprint únic.

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.