Grup de Recerca en Fonètica Experimental

Perfil d’organització

Perfil de l'organització

El Grup de Recerca en Fonètica Experimental es va constituir l'any 1995 i està format per
investigadors doctors i predoctorals d’aquesta àrea de diverses universitats catalanes. En
concret, la seva recerca se centra en dos àmbits principals dins del camp de les ciències de la
parla: per una banda, els mecanismes de producció de sons i la seva incidència en l'origen del
canvi fonètic, i, per l’altra, l’adquisició de la fonètica de segones llengües i, en
particular, l'estudi de com interactuen les fonologies del català i de l’anglès als nivells de
percepció i de producció. Els resultats d'aquesta recerca es publiquen amb freqüència en les
revistes més rellevants de l'àrea (p.ex., Journal of Phonetics, J. of the Acoustical Society of
America, Speech Communication, Phonetica, J. of the International Phonetic Association) i es
presenten amb regularitat als congressos més importants (p.ex., International Congress of
Phonetic Sciences, Laboratory Phonology, Phonetics and Phonology in Europe). 

Direcció a càrrec:

Juli Cebrian

Línies de recerca

  • Línies de recerca:
  • Producció de la parla
  • Percepció de la parla
  • Variació i canvi fonètic
  • Adquisició de segones llengües
  • Ensenyament de la pronúncia i pedagogia fonètica

Fingerprint

Consulta la producció científica de Grup de Recerca en Fonètica Experimental. Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs dels membres d’aquesta organització. Junts formen un fingerprint únic.

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.