Grup de Recerca Drets Laborals dels Treballadors Espanyols i Estrangers

 • Adreça postalMostrar al mapa

  Edifici B. Campus de la UAB

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  Espanya

Perfil d’organització

Perfil de l'organització

El Grup de Recerca Drets dels Treballadors Espanyols i Estrangers (DRELATES) va ser reconegut com a grup emergent per la Generalitat de Catalunya l’any 2009. Actualment compta amb el reconeixement de la Generalitat de Catalunya com a Grup Consolidat des de 2014 (2014 SGR 264). Està format per un grup de professors i professores de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, alguns dels quals han col·laborat regularment en la seva tasca investigadora des de fa molts anys. La recerca dels membres del grup s’ha centrat en els darrers anys en matèries com el règim jurídic de l’ocupació de les persones amb discapacitat i en situació d’exclusió i en risc d’exclusió social, la participació de l’administració pública i dels representants dels treballadors en els processos de reestructuració empresarial, la responsabilitat social empresarial, el règim jurídic de l’ocupació dels treballadors d’edat i l’estudi de les permanents reformes legislatives en matèria de Dret del Treball i de la Seguretat Social.

Línies de recerca

 • Línies de recerca:
 • Anàlisi d'instruments propis del dret col·lectiu del treball, incloent dimensions com la negociació col·lectiva o l'estudi de les estructures de representació unitària i sindical de les persones treballadores a les empreses, amb un especial focus sobre la incidència de les noves formes d¿organització empresarial (descentralització productiva, empreses en xarxa, etc.) sobre la implantació i funcions dels òrgans de representació
 • Anàlisi del règim jurídic de l'ocupació de les persones amb discapacitat i altres factors de vulnerabilitat. Dret antidiscriminatori
 • Anàlisi dels efectes dels canvis demogràfics sobre els sistemes laborals i de protecció social, i singularment el tractament jurídic-laboral i de Seguretat Social dels treballadors i treballadores d'edat
 • Anàlisi de l'encaix laboral de formes de treball en expansió: treball en plataformes amb execució local de prestacions i plataformes de microtasques, amb especial atenció a la dimensió de dret col·lectiu del treball, incidència de l'ús de tecnologia en l'àmbit laboral sobre els drets de les persones treballadores
 • Anàlisi i seguiment dels instruments de flexibilitat laboral interna

Objectius de desenvolupament sostenible les Nacions Unides

El 2015, els estats membres de l’ONU van acordar 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) globals per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. La nostra feina contribueix als següents ODS:

 • ODS 1 - Erradicació de la pobresa
 • ODS 3 - Bona salut i benestar
 • ODS 5 - Igualtat de gènere
 • ODS 8 - Treball digne i creixement econòmic
 • ODS 10 - Reducció de les desigualtats
 • ODS 16 - Pau, justícia i institucions fortes

Fingerprint

Consulta la producció científica de Grup de Recerca Drets Laborals dels Treballadors Espanyols i Estrangers. Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs dels membres d’aquesta organització. Junts formen un fingerprint únic.