Grup de Recerca de Mètodes i Aplicacions de Teledetecció i Sistemes d'informacio Geogràfica - GRUMETS

 • Adreça postalMostrar al mapa

  Edifici B, Campus UAB

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  Espanya

Perfil d’organització

Perfil de l'organització

L'objectiu del Grup de Recerca Mètodes i Aplicacions en Teledetecció i Sistemes d'Informació
Geogràfica és el desenvolupament de nous algorismes, teoria, estàndards i metodologies en
aquests camps, així com el desenvolupament d'aplicacions que permetin avançar en la recerca
geogràfica i ambiental, bàsica i aplicada, des d'aquestes disciplines. El grup té àmplia
experiència en el processament d'imatges provinents de sensors remots des de baixa a alta
resolució, incloent els de plataformes aeroportades. La integració dels camps de la ciència de
la informació geogràfica, els geoserveis i la interoperabilitat, l'estandardització, les
metadades, el treball aplicat i el desenvolupament de programari són també objectius del grup.
Els membres del grup han liderat o participat en uns 100 projectes (internacionals [CE, ESA,
AECID], nacionals o locals, així com en col·laboració amb empreses) i han publicat els treballs
en les principals revistes internacionals i actes de congressos. 

Direcció a càrrec:

Xavier Pons Fernández

Objectius de desenvolupament sostenible les Nacions Unides

El 2015, els estats membres de l’ONU van acordar 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) globals per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. La nostra feina contribueix als següents ODS:

 • ODS 2 - Fam zero
 • ODS 3 - Bona salut i benestar
 • ODS 4 - Educació de qualitat
 • ODS 6 - Aigua potable i sanejament
 • ODS 7 - Energia neta i assequible
 • ODS 8 - Treball digne i creixement econòmic
 • ODS 10 - Reducció de les desigualtats
 • ODS 11 - Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 13 - Lluita contra el canvi climàtic
 • ODS 14 - Flora i fauna aquàtiques
 • ODS 15 - Flora i fauna terrestres

Fingerprint

Consulta la producció científica de Grup de Recerca de Mètodes i Aplicacions de Teledetecció i Sistemes d'informacio Geogràfica - GRUMETS. Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs dels membres d’aquesta organització. Junts formen un fingerprint únic.

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.