Grup de Recerca de Lingüística Teòrica

 • Adreça postalMostrar al mapa

  Edifici B, Campus UAB

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  Espanya

Perfil d’organització

Perfil de l'organització

El Grup de Lingüística Teòrica va formar-se a començament dels anys vuitanta i té per objectiu l’estudi del llenguatge i de les llengües naturals des d’una perspectiva teòrica i experimental. La seva àrea d’investigació és la teoria gramatical en un sentit ampli del terme i l’equip de lingüistes que el constitueix fa recerca en camps que inclouen sintaxi, semàntica, fonologia, morfologia, lexicologia, pragmàtica, adquisició del llenguatge i variació diacrònica. Els resultats de recerca del GLT contribueixen a entendre millor com s’estructuren les llengües naturals i com són processades pels éssers humans. Les activitats de recerca s’orienten fonamentalment a l’estudi de les propietats universals del llenguatge i a la identificació de patrons de microvariació entre les llengües naturals, amb una atenció especial a l’anàlisi gramatical de les llengües romàniques. De manera transversal, el grup compta amb especialistes en biolingüística, adquisició i patologies del llenguatge.

Línies de recerca

 • Línies de recerca:
 • Teoria Lingüística
 • Sintaxi. Sincronia i Diacronia
 • Semàntica i Pragmàtica
 • Morfologia, Fonologia i Fonètica
 • Adquisició del Llenguatge i Agramatisme

Objectius de desenvolupament sostenible les Nacions Unides

El 2015, els estats membres de l’ONU van acordar 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) globals per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. La nostra feina contribueix als següents ODS:

 • ODS 3 - Bona salut i benestar

Fingerprint

Consulta la producció científica de Grup de Recerca de Lingüística Teòrica. Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs dels membres d’aquesta organització. Junts formen un fingerprint únic.

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.