Grup de Recerca d'Anàlisi Macroeconòmica

 • Adreça postalMostrar al mapa

  Edifici B. Campus de la UAB

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  Espanya

Perfil d’organització

Perfil de l'organització

Aquest'equip d'investigació és el successor del grup de recerca (GRC) 2017 SGR 1765. El tema principal de recerca d'aquest grup es l'estudi de diferents aspectes de la política macroeconòmica,  prestant especial atenció al funcionament del mercats de treball, al paper de l'educació, a la mala assignació dels recursos en el desenvolupament econòmic i a algunes qüestions economètriques. Més concretament, els temes que volem analitzar es refereixen a (1) els costos de cerca en el mercat laboral i l'efecte riquesa; (2) Migració i ocupació sota una consolidació fiscal; (3) Centralització de la fixació de salaris i poder de mercat; (4) Participació laboral de persones grans; (5) Educació i migració, (6) Xocs i bretxes de gènere en el desenvolupament i l'educació infantil; (7) Desenvolupament i desigualtat; (8) El mercat de la terra, assignació de recursos i productivitat agrícola; (9) Mecanismes de transmissió de xocs macroeconòmics; (10) Funció de versemblança i moments neuronals simulats.

Direcció a càrrec:

Jordi Caballé

Línies de recerca

 • Línies de recerca:
 • Mercat de Treball
 • Política Macroeconòmica
 • Desenvolupament Exonòmic i Migració
 • Economia de l'Educació
 • Macroeconometria

Objectius de desenvolupament sostenible les Nacions Unides

El 2015, els estats membres de l’ONU van acordar 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) globals per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. La nostra feina contribueix als següents ODS:

 • ODS 1 - Erradicació de la pobresa
 • ODS 2 - Fam zero
 • ODS 3 - Bona salut i benestar
 • ODS 4 - Educació de qualitat
 • ODS 5 - Igualtat de gènere
 • ODS 6 - Aigua potable i sanejament
 • ODS 8 - Treball digne i creixement econòmic
 • ODS 9 - Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10 - Reducció de les desigualtats
 • ODS 11 - Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 13 - Lluita contra el canvi climàtic
 • ODS 16 - Pau, justícia i institucions fortes

Fingerprint

Consulta la producció científica de Grup de Recerca d'Anàlisi Macroeconòmica. Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs dels membres d’aquesta organització. Junts formen un fingerprint únic.

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.