Departament d'Empresa

 • Adreça postalMostrar al mapa

  Edifici B

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  Espanya

Perfil d’organització

Perfil de l'organització

El Departament d'Empresa va ser creat per acord de la Junta de Govern de 27 de setembre de 1985, i integra tres àrees de coneixement: Comercialització i Investigació de Mercats, Economia Financera i Comptabilitat i Organització d'Empreses.

Està adscrit a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i s'estructura en dues unitats: la Unitat del Campus de Bellaterra i la Unitat del Campus de Sabadell .

En són membres el personal acadèmic, el personal investigador en formació i el personal d'administració i serveis que hi estigui adscrit, així com els estudiants de grau i de postgrau que desenvolupin tasques de recerca sota la responsabilitat d'un membre del personal acadèmic del Departament. S'adscriuen a la Unitat de Sabadell el personal acadèmic i investigador que imparteix almenys el 50% de la seva docència en aquest centre. La resta del personal acadèmic i investigador s'adscriu a la Unitat de Campus.

Les funcions principals del Departament d'Empresa són:
 

 1. Coordinar i impartir la docència de les seves àrees de coneixement d'acord amb la  programació docent de la UAB, segons els mitjans personals i materials assignats.
 1. Impulsar les activitats i iniciatives docents i investigadores del seu personal acadèmic.
 1. Organitzar i desenvolupar cursos especialitzats i programes de doctorat, fomentant l'elaboració de tesis doctorals.
 1. Fomentar la creació de grups d?investigació i promoure la realització de projectes d'investigació.
 1. Fomentar la renovació científica i pedagògica dels seus membres

Direcció a càrrec:

Pedro Ortin Angel

Línies de recerca

 • Línies de recerca:
 • Anàlisi de l'Acompliment Econòmic i Regulació
 • Anàlisi de l'Eficiència, Comptabilitat i Finances
 • Economia de l'Empresa
 • Economia Experimental i Mètodes d'Investigació Quantitativa
 • Emprenedoria, Gestió de Noves Empreses i Innovació
 • Govern de l'Empresa i Finances corporatives
 • Màrqueting Estratègic
 • Organització i Estratègia Empresarial
 • Organització interna, Innovació i Estrategia

Objectius de desenvolupament sostenible les Nacions Unides

El 2015, els estats membres de l’ONU van acordar 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) globals per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. La nostra feina contribueix als següents ODS:

 • ODS 1 - Erradicació de la pobresa
 • ODS 2 - Fam zero
 • ODS 3 - Bona salut i benestar
 • ODS 4 - Educació de qualitat
 • ODS 5 - Igualtat de gènere
 • ODS 6 - Aigua potable i sanejament
 • ODS 7 - Energia neta i assequible
 • ODS 8 - Treball digne i creixement econòmic
 • ODS 9 - Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10 - Reducció de les desigualtats
 • ODS 11 - Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12 - Consum i producció responsables
 • ODS 13 - Lluita contra el canvi climàtic
 • ODS 15 - Flora i fauna terrestres
 • ODS 16 - Pau, justícia i institucions fortes
 • ODS 17 - Aliances per als objectius

Fingerprint

Consulta la producció científica de Departament d'Empresa. Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs dels membres d’aquesta organització. Junts formen un fingerprint únic.

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.