Departament de Prehistòria

 • Adreça postalMostrar al mapa

  Edifici B

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  Espanya

Perfil d’organització

Perfil de l'organització

El Departament de Prehistòria, adscrit a la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB, és l'estructura bàsica encarregada d'organitzar i desenvolupar la recerca i la transferència de coneixements del personal acadèmic i del personal investigador en formació que en forma part; de programar i impartir la docència de prehistòria i arqueologia prehistòrica, d'acord amb els requeriments dels centres, facultats o escoles de la Universitat Autònoma de Barcelona i amb la programació docent de la Universitat, i d'organitzar i desenvolupar programes i estudis de doctorat i de postgrau. En són membres el personal acadèmic, el personal investigador en formació, el personal d'administració i serveis que hi estigui adscrit així com els estudiants de grau i de postgrau que desenvolupin tasques de recerca sota la responsabilitat d'un membre del personal acadèmic del Departament.

Les principals funcions són:

 • Coordinar i impartir els ensenyaments que té assignats.
 • Impulsar les activitats docents i de recerca del seu personal.
 • Promoure i subscriure contractes en l'àmbit de la recerca i la transferència de tecnologia.
 • Participar en els processos d'avaluació de la qualitat de la docència, la recerca i la gestió.

Direcció a càrrec:

M. de la Paloma Gonzalez Marcen

Línies de recerca

 • Línies de recerca:
 • Prehistòria del sud-est de la península Ibèrica
 • Arqueologia de les pràctiques funeràries
 • Cronologia i periodització en arqueologia
 • Anàlisi de material arqueològic macrolític
 • Traceologia, funcionalitat i teoria econòmica
 • Anàlisi tecnològica de la ceràmica prehistòrica
 • Antropologia física aplicada l'Arqueologia
 • Teoria arqueològica
 • Arqueologia quantitativa i aplicacions estadístiques
 • Aplicacions informàtiques per a la investigció arqueològica
 • TICS aplicades a l'Arqueologia
 • Desenvolupament de noves tècniques d'anàlisi espaial
 • Intel·ligència artificial en Arqueologia
 • Realitat virtual i tècniques de visualització multidimensional en Arqueologia
 • Arqueologia social i arqueologia de les dones
 • Arqueologia de les societats caçadores-recol·lectores
 • Arqueologia i prehistòria dels Pirineus
 • Arqueologia de les comunitats aestatals del Mediterrani ibèric (VIe - Ier mil.leni cal ANE)
 • Arqueologia de les comunitats aestatals dels Andes centrals (Horitzonts del Formatiu, 1400-100 cal ANE). 20. Sociologia des de l'Arqueologia
 • Arqueologia de la producció d'aliments a la Prehistòria
 • Etnoarqueologia
 • Arqueozoologia
 • Arqueologia d'Amèrica
 • Arqueobotànica
 • Les primeres societats agrícoles del Pròxim Orient
 • Prehistòria Recent de Catalunya (7000-600 a. C.)

Objectius de desenvolupament sostenible les Nacions Unides

El 2015, els estats membres de l’ONU van acordar 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) globals per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. La nostra feina contribueix als següents ODS:

 • ODS 1 - Erradicació de la pobresa
 • ODS 2 - Fam zero
 • ODS 3 - Bona salut i benestar
 • ODS 5 - Igualtat de gènere
 • ODS 10 - Reducció de les desigualtats
 • ODS 11 - Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12 - Consum i producció responsables
 • ODS 13 - Lluita contra el canvi climàtic
 • ODS 14 - Flora i fauna aquàtiques
 • ODS 15 - Flora i fauna terrestres
 • ODS 16 - Pau, justícia i institucions fortes
 • ODS 17 - Aliances per als objectius

Fingerprint

Consulta la producció científica de Departament de Prehistòria. Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs dels membres d’aquesta organització. Junts formen un fingerprint únic.

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.