Departament de Medicina i Cirurgia Animals

 • Adreça postalMostrar al mapa

  Campus UAB, Edifici V

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  Espanya

Perfil d’organització

Perfil de l'organització

El Departament de Medicina i Cirurgia Animals és un departament de la Universitat Autònoma de Barcelona, creat el dia 1 de setembre de 2000 i adscrit a la Facultat de Veterinària.

La seva finalitat és coordinar els ensenyaments de l’àrea de coneixement de medicina i cirurgia animal a la llicenciatura de Veterinària de la UAB. Coordina i organitza assignatures de grau i de postgrau. Pel que fa a la recerca, promou i dóna suport a les activitats i iniciatives de recerca i de transferència de coneixement del personal acadèmic del Departament.

Són membres del Departament els professors i les professores de l’àrea de coneixement de medicina i cirurgia animal, el personal investigador en formació, els i les residents de l’Hospital Clínic Veterinari (HVC), el personal d’administració i serveis i el personal de suport a la recerca que hi estigui adscrit.

El Departament organitza i desenvolupa, juntament amb el Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals de la UAB, el programa de doctorat de Medicina i Sanitat Animals, que atorga el títol de recerca en Veterinària i el de doctor/a per la UAB.

Un fet diferencial del Departament és el desenvolupament de programes de residències aprovats pels col·legis europeus d'especialitats veterinàries, i és el primer centre en tot l'Estat espanyol en què es pot dur a terme aquesta formació d'especialitats. Col·labora també en la formació de postgrau dels interns de l'Hospital Clínic Veterinari. A més, desenvolupa cursos de formació continuada per a la vessant clínica de la professió veterinària. Al Departament es desenvolupen projectes nacionals, europeus i internacionals, i s'estableixen convenis amb institucions públiques i privades. Els investigadors del Departament estan vinculats majoritàriament a diferents serveis de recerca del Departament: Servei Reproducció Equina, Servei d'Hematologia Clínica Veterinària, Servei d'Ecopatologia i Fauna Salvatge i Servei de Diagnòstic de Patologia Veterinària. S'investiga en línies de recerca clínica en el camp de la neurologia, l'hematologia, la medicina interna equina i de petits animals, la dermatologia, l'oftalmologia i la cirurgia. El grup de cirurgia disposa de quiròfans d'experimentació animal per a projectes propis i per a altres grups de recerca humana o animal. Actualment, es col·labora amb el Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica (CBATEG), amb el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) i amb el Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals, participant en projectes vigents i plantejant-ne de nous.

Amb aquesta presentació, volem donar a conèixer el nostre departament i les persones que en formem part, per posar a disposició de la comunitat universitària i la resta de la societat els nostres coneixements i serveis.

Direcció a càrrec:

Josep Pastor Milan

Línies de recerca

 • Línies de recerca:
 • Medicina Animal. Models Animals i Cel·lulars
 • Malalaties infeccioses-inflammatòries en animals de companyia
 • Biotecnologia de la reproducció de mamífers
 • Ecologia i Salut de la Fauna Salvatge

Objectius de desenvolupament sostenible les Nacions Unides

El 2015, els estats membres de l’ONU van acordar 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) globals per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. La nostra feina contribueix als següents ODS:

 • ODS 2 - Fam zero
 • ODS 3 - Bona salut i benestar
 • ODS 7 - Energia neta i assequible
 • ODS 10 - Reducció de les desigualtats
 • ODS 11 - Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12 - Consum i producció responsables
 • ODS 13 - Lluita contra el canvi climàtic
 • ODS 14 - Flora i fauna aquàtiques
 • ODS 15 - Flora i fauna terrestres

Fingerprint

Consulta la producció científica de Departament de Medicina i Cirurgia Animals. Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs dels membres d’aquesta organització. Junts formen un fingerprint únic.

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.