Departament de Geologia

 • Adreça postalMostrar al mapa

  Edifici C

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  Espanya

Perfil d’organització

Perfil de l'organització

Al Departament de Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona formem professionals i investigadors en totes les disciplines de les Ciències de la Terra des del 1971. Dinamisme i renovació constant potencien la nostra raó de ser: oferir una docència i una recerca de qualitat pensant en els estudiants i investigadors en formació.

Les característiques del nostre departament ens permeten impulsar un valor fonamental per a nosaltres: la proximitat amb l’estudiant. Estem compromesos amb els principis fonamentals del paper de la universitat, difonent el coneixement amb independència, rigor i des del pluralisme. Tot això, ho fem integrats en un campus gran, ple d’avantatges de recerca, docents, logístiques i socials.

En l’àmbit de la docència la nostra oferta va més enllà dels estudis de Grau en Geologia, ja que, la nostra tasca formativa inclou diversos postgraus propis i en col·laboració amb altres departaments o universitats (màsters sobre Geologia, Paleontologia, Ciències dels Materials i Ciències de l’Educació, etc.). També oferim altres cursos que van des de la divulgació fins a la més especialitzada actualització. Volem seguir sent un centre que es distingeixi pel caràcter aplicat dels seus estudis. Així doncs, donem molta importància al treball de camp que es realitza en forma de sortides, campaments i a les pràctiques externes amb empreses i institucions.

En l’àmbit de la recerca treballem en diverses línies d’investigació, abastant camps com la geologia ambiental, els recursos naturals (aigua, petroli i altres recursos minerals), la dinàmica de la Terra, la paleontologia, la ciència de materials, etc. Ho fem en interacció amb altres centres de recerca i universitats de tot el món. Les investigacions actualitzades de manera permanent i la recerca de nous conceptes en geologia, són indispensables en la adaptació i la interacció amb el món laboral. Aquesta recerca de qualitat també va orientada a la formació d’investigadors en el camp de la Geologia gràcies a beques i contractes propis o externs.

Direcció a càrrec:

David Manuel Gomez Gras

Línies de recerca

 • Línies de recerca:
 • Evolució tectònica i del relleu dels sistemes orogènics i dels seus avantpaïssos
 • Modelització d'equilibris de fase i de dades geoquímiques en sistemes geològics complexes: aplicacions en petrologia i en l'anàlisi de migració de fluids
 • Procedència i diagènesi de roques sedimentàries
 • Estratigrafia i anàlisi de facies de les conques sedimentàries
 • Estudi magnetostratigràfic de successions sedimentàries
 • Paleontologia (macro i microfòssils) i llur aplicació a la biostratigrafia, l'anàlisi paleoambiental i de conques del Mesozoic i Terciari
 • Estudi de l'origen, composició i migració de fluids hidrotermals, i del seu paper com a generadors de concentracions metàl.liques
 • Conservació i restauració de materials petris en monuments i edificis històrics
 • Determinació d'estructures cristal.lines en diversos tipus de compostos moleculars, i caracterització de materials d'interès tecnològic
 • Dinàmica de processos geològics externs: fluvials i gravitacionals. Cartografia i avaluació de riscs associats
 • Recursos hídrics regionals: caracterització, modelització i gestió integrada. Estudis de qualitat d'aigües subterrànies i de transport de contaminants
 • Determinació de paràmetres geotècnics i prospecció geofísica
 • Patrimoni geològic i geoconservació

Objectius de desenvolupament sostenible les Nacions Unides

El 2015, els estats membres de l’ONU van acordar 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) globals per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. La nostra feina contribueix als següents ODS:

 • ODS 2 - Fam zero
 • ODS 3 - Bona salut i benestar
 • ODS 6 - Aigua potable i sanejament
 • ODS 7 - Energia neta i assequible
 • ODS 8 - Treball digne i creixement econòmic
 • ODS 10 - Reducció de les desigualtats
 • ODS 11 - Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12 - Consum i producció responsables
 • ODS 13 - Lluita contra el canvi climàtic
 • ODS 14 - Flora i fauna aquàtiques
 • ODS 15 - Flora i fauna terrestres
 • ODS 16 - Pau, justícia i institucions fortes

Fingerprint

Consulta la producció científica de Departament de Geologia. Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs dels membres d’aquesta organització. Junts formen un fingerprint únic.

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.