Departament de Genètica i de Microbiologia

 • Adreça postalMostrar al mapa

  Edifici C

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  Espanya

Perfil d’organització

Perfil de l'organització

El Departament de Genètica i de Microbiologia (DGM) és l’ encarregat d’organitzar i desenvolupar la investigació així com d’impartir la docència de les disciplines incloses en les àrees de la Genètica i la Microbiologia.

Es tracta d’un departament interfacultatiu, format per tres unitats departamentals, dues ubicades a la Facultat de Biociències (Unitat de Genètica i Unitat de Microbiologia Campus) i la tercera (Unitat de Microbiologia Medicina) integrada pel personal docent i investigador de l’àrea de Microbiologia de les Unitats docents hospitalàries de la UAB: U.D. Sant Pau; U.D. Vall d'Hebron; U.D. Hospital del Mar, U.D. Germans Trias i Pujol i G.D. Parc Taulí.

L’activitat del DGM està totalment compromesa en participar en l'aventura intel•lectual sense precedents que representa la Biologia del segle XXI. Aspirem (i) a contribuir amb la nostra capacitat i la nostra dedicació al progrés científic realitzant una investigació d’excel·lència en les àrees de la Genètica i de la Microbiologia; (ii) a proporcionar una formació de qualitat als nostres estudiants, futurs investigadors, docents i professionals en aquestes àrees; i (iii) a col·laborar a augmentar el benestar de la nostra societat mitjançant l’aplicació pràctica dels nostres coneixements en la Medicina i diferents sectors industrials com el de la biotecnologia, aliments, farmàcia i medi ambient entre d’altres.

Direcció a càrrec:

Alba Hernandez Bonilla

Línies de recerca

 • Línies de recerca:
 • Causes i conseqüències de les reordenacions cromosòmiques
 • Impacte evolutiu dels elements transponibles
 • Evolució molecular i estructural dels genomes
 • Mecanismes genètics i ecològics que promouen biodiversitat en comunitats naturals
 • Evolució molecular d'elements genètics mòbils en híbrids interespecífics i en poblacions naturals colonitzadores
 • Arquitectura genètica de l'especiació
 • Base genètica de l'adaptació tèrmica
 • Potencial evolutiu d'espècies endèmiques
 • Evolució de sistemes genètics primitius
 • Estudi de l'estructura de poblacions naturals de Drosophila utilitzant marcadors moleculars
 • Filogènia molecular del complex buzzati (grup repleta; gènere Drosophila)
 • Evolució molecular d'elements genètics mòbils en híbrids interespecífics i en poblacions naturals
 • Inestabilitat genètica híbrida interespecífica deguda a transposició d'elements mòbils en Drosophila
 • Expressió del retrotransposó Osvaldo en línies i híbrids interespecífics de Drosophila
 • Taxes d'ocupació d'elements transposables en poblacions originals i colonitzadores de Drosophila mitjançant la tècnica d'hibridació "in situ" en cromosomes politènics
 • Anàlisi bioinformàtica de la diversitat nuclootídica
 • Associació genotip-fenotip
 • Models matemàtics de formació de patró i evolució morfològica
 • Morfometria d'embrions i evolució
 • Biomonitorització de poblacions humanes per a la determinació del risc genètic d'exposicions ambientals, laborals o terapèutiques
 • Polimorfismes genètics com a factors de susceptibilitat individual
 • Detecció i mecanismes de genotoxicitat de contaminants ambientals
 • Genètica o biologia molecular de l'anèmia de Fanconi i d'altres malalties rares resultants d'errors en la reparació de les lesions a l'ADN
 • Bases moleculars de la patogènesis i resistència a fàrmacs de Mycobacterium tuberculosis
 • Detecció i caracterització de mecanismes de resistència, principalment resistències a betalactàmics en enterobacteris
 • Detecció y caracterització de la resistència a antituberculosos en micobacteris i la seva epidemiologia
 • Diagnòstic ràpid de les malalties infeccioses amb especial interès en Virologia, Parasitologia i Micologia
 • Disseny de sensors microbians per a aplicacions biotecnològiques, clíniques i ambientals
 • Efecte dels contaminants: hidrocarburs i metalls en les poblacions de microorganismes d'ambients naturals i artificials
 • Estudi de la diversitat microbiana en sistemes agrícoles
 • Genòmica de patògens bacterians adreçada a la identificació de factors de virulència i al disseny de noves vacunes
 • Utilització dels micobacteris ambientals en l’estudi de la tuberculosi i en el tractament del càncer
 • Mecanismes de regulació de l'expressió gènica en bacteris patògens
 • Síntesis de precursors del DNA i patogènesis
 • Estudi dels mecanismes de resistència als antibacterians
 • Aplicacions biotecnològiques dels bacteriòfags

Objectius de desenvolupament sostenible les Nacions Unides

El 2015, els estats membres de l’ONU van acordar 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) globals per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. La nostra feina contribueix als següents ODS:

 • ODS 2 - Fam zero
 • ODS 3 - Bona salut i benestar
 • ODS 6 - Aigua potable i sanejament
 • ODS 7 - Energia neta i assequible
 • ODS 8 - Treball digne i creixement econòmic
 • ODS 9 - Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10 - Reducció de les desigualtats
 • ODS 11 - Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12 - Consum i producció responsables
 • ODS 13 - Lluita contra el canvi climàtic
 • ODS 14 - Flora i fauna aquàtiques
 • ODS 15 - Flora i fauna terrestres

Fingerprint

Consulta la producció científica de Departament de Genètica i de Microbiologia. Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs dels membres d’aquesta organització. Junts formen un fingerprint únic.

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.