Departament de Dret Privat

 • Adreça postalMostrar al mapa

  Edifici B

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  Espanya

Perfil d’organització

Perfil de l'organització

El Departament de Dret Privat és va crear per acord de la Junta de Govern de 19 d’octubre de 1988 com a resultat de la desaparició i transformació del Departament de Dret en tres nous Departaments. Està situat a la Facultat de Dret (Edifici B) del Campus de Bellaterra, de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Està format per quatre Àrees de coneixement (Unitats) cadascuna de les quals s'encarrega d'organitzar, coordinar i desenvolupar la docència i la investigació relacionades amb les matèries que li són pròpies:

 • Dret Civil
 • Dret Mercantil
 • Dret Processal
 • Dret Internacional Privat

I, s’integra per investigadors, que són professors d’aquests Àrees i grups d’investigació que compten amb una consolidada trajectòria en l’execució de projectes de recerca que es manifesten en les publicacions, activitats nacionals, europees i internacionals, tant individuals com conjuntes.

Direcció a càrrec:

Jose Maria de Dios Marcer

Línies de recerca

 • Línies de recerca:
 • Dret internacional privat de la Unió Europea
 • Dret comunitari d’estrangeria
 • Coherència del model jurídic comunitari i pluralitat legislativa
 • Dret de la competència
 • Problemàtica internacional de les persones jurídiques
 • La família en les relacions transnacionals
 • Incidència de la globalització en el dret internacional privat
 • Història del dret internacional privat
 • Dret civil català (bàsicament, dret de família, drets reals i dret de successions)
 • Dret civil patrimonial (obligacions i contractes)
 • Dret de la propietat intel·lectual
 • Dret antidiscriminatori
 • Dret digital i de les noves tecnologies
 • Dret dels menors
 • L'Estatut jurídic de l'empresari
 • Les societats mercantils
 • Dret de la propietat industrial
 • Contractes mercantils
 • Dret marítim
 • Títols valors
 • Dret concursal
 • L'execució civil i penal
 • El procés concursal -Les mesures cautelars
 • Les garanties processals
 • La protecció processal del consumidor
 • El tractament processal de la víctima

Objectius de desenvolupament sostenible les Nacions Unides

El 2015, els estats membres de l’ONU van acordar 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) globals per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. La nostra feina contribueix als següents ODS:

 • ODS 1 - Erradicació de la pobresa
 • ODS 2 - Fam zero
 • ODS 3 - Bona salut i benestar
 • ODS 4 - Educació de qualitat
 • ODS 5 - Igualtat de gènere
 • ODS 6 - Aigua potable i sanejament
 • ODS 7 - Energia neta i assequible
 • ODS 8 - Treball digne i creixement econòmic
 • ODS 9 - Indústria, innovació i infraestructures
 • ODS 10 - Reducció de les desigualtats
 • ODS 11 - Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12 - Consum i producció responsables
 • ODS 13 - Lluita contra el canvi climàtic
 • ODS 14 - Flora i fauna aquàtiques
 • ODS 15 - Flora i fauna terrestres
 • ODS 16 - Pau, justícia i institucions fortes
 • ODS 17 - Aliances per als objectius

Fingerprint

Consulta la producció científica de Departament de Dret Privat. Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs dels membres d’aquesta organització. Junts formen un fingerprint únic.

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.