Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal

 • Adreça postalMostrar al mapa

  Edifici G

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  Espanya

Perfil d’organització

Perfil de l'organització

El Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal es regeix per la legislació universitària vigent, pels Estatuts de la UAB i pel seu Reglament, i està adscrit a la Facultat de Ciències de l’Educació.

Està organitzat en tres unitats on s'integren les quatre àrees de coneixement: Unitat de Didàctica de la Música (Didàctica de l’Expressió Musical), Unitat de Didàctica de les Arts Plàstiques (Didàctica de l’Expressió Plàstica i Dibuix),  Unitat de Didàctica de l’Educació Corporal (Didàctica de l’Expressió Corporal). Aquest fet palesa la gran diversitat disciplinària que caracteritza aquest departament.

Té com a finalitat fonamental promoure i organitzar la docència i la recerca. En l’àmbit de la docència, coordina els ensenyaments de les àrees de coneixement que l’integren i, d’acord amb la programació docent de la UAB, la imparteix en diverses facultats. Així mateix, organitza o col·labora en diversos màsters, postgraus i un estudi de doctorat propi del departament. Com a unitat bàsica de recerca, promou i dóna suport a les activitats i iniciatives de recerca i transferència de coneixements del seu personal acadèmic.

Des de sempre, ha intentat ser coherent amb les seves arrels i per això pretén mantenir l’esperit de l’antiga escola de Mestres Sant Cugat, que va destacar per la qualitat de la docència. En els darrers anys aquest esperit fonamentalment docent s’ha enriquit amb l’impuls de la recerca.

Volem destacar una característica en la que el nostre departament destaca de manera especial: en la seva plantilla hi ha un nombre important d’artistes que dediquen una part important de la seva tasca a fer concerts, exposicions, etc. Aquesta vessant artística, tradicionalment, s’ha integrat en la didàctica de les matèries específiques com la música, la plàstica i la dansa, i actualment, en les línies de recerca.

Direcció a càrrec:

Laia Viladot Vallverdú

Línies de recerca

 • Línies de recerca:
 • Actituds i valors en l’educació física i l’esport.
 • Avaluació formativa en educació física.
 • Desenvolupament psicomotor.
 • Gènere i educació física-esportiva, i gènere i educació visual.
 • Comprensió crítica de les arts i la cultura audiovisual.
 • Formació i desenvolupament professional a través de les arts visuals.
 • Experimentació del currículum: arts, identitat i diversitat.
 • Projectes interdisciplinaris i transdisciplinaris en educació de les arts.
 • El currículum i l’aplicació a l’aula.
 • Educació de la veu i salut vocal dels docents.
 • Didàctica de l’audició: música contemporània, moderna i del món.
 • L'educació musical a l'etapa 0-3.
 • L'educació musical a les escoles de música.
 • El professorat d’educació musical.
 • La informàtica musical.

Objectius de desenvolupament sostenible les Nacions Unides

El 2015, els estats membres de l’ONU van acordar 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) globals per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. La nostra feina contribueix als següents ODS:

 • ODS 3 - Bona salut i benestar
 • ODS 4 - Educació de qualitat
 • ODS 5 - Igualtat de gènere
 • ODS 6 - Aigua potable i sanejament
 • ODS 7 - Energia neta i assequible
 • ODS 8 - Treball digne i creixement econòmic
 • ODS 10 - Reducció de les desigualtats
 • ODS 11 - Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 13 - Lluita contra el canvi climàtic
 • ODS 15 - Flora i fauna terrestres
 • ODS 16 - Pau, justícia i institucions fortes

Fingerprint

Consulta la producció científica de Departament de Didàctica de l'Expressió Musical, Plàstica i Corporal. Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs dels membres d’aquesta organització. Junts formen un fingerprint únic.

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.