Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i les Ciències Socials

 • Adreça postalMostrar al mapa

  Edifici G

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  Espanya

Perfil d’organització

Perfil de l'organització

El Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, i de les Ciències Socials està format per dues Unitats departamentals, Didàctica de la Llengua i la Literatura i Didàctica de les Ciències Socials.

La seva tasca s’orienta fonamentalment a la formació inicial i permanent de professorat de les etapes d'educació infantil, primària i secundària (obligatòria i postobligatòria) en les àrees de coneixement que té adscrites.

Aquest objectiu és el que guia la seva activitat docent i de recerca, ja que la seva funció és la d'organitzar i desenvolupar la recerca a les àrees abans esmentades i de programar i exercir la docència de les matèries corresponents a la UAB.

La docència del professorat del departament es desenvolupa a les titulacions de grau de mestre; als graus de Logopèdia, d'Educació Social i Pedagogia;  als postgraus i màsters professionalitzadors i de recerca; i, al Doctorat en Educació en les línies de recerca pròpies de les dues unitats.

La seva activitat investigadora finançada es vehicula a través de projectes nacionals i internacionals, dels diferents grups de recerca i, també, a partir de diferents convenis de col·laboració amb fundacions, empreses privades i altres instàncies institucionals.
 

Direcció a càrrec:

Maria Dolors Masats Viladoms

Línies de recerca

 • Línies de recerca:
 • Educació plurilingüe-intercultural i ús de les llengües segones i estrangeres com a vehicle d'aprenentatge en les àrees curriculars
 • Didàctica de la literatura infantil-juvenil, reflexió metalingüística i ensenyament de la composició escrita
 • Formació del pensament social, històric i geogràfic i educació per a la ciutadania

Objectius de desenvolupament sostenible les Nacions Unides

El 2015, els estats membres de l’ONU van acordar 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) globals per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. La nostra feina contribueix als següents ODS:

 • ODS 4 - Educació de qualitat
 • ODS 7 - Energia neta i assequible
 • ODS 8 - Treball digne i creixement econòmic
 • ODS 10 - Reducció de les desigualtats
 • ODS 13 - Lluita contra el canvi climàtic
 • ODS 15 - Flora i fauna terrestres
 • ODS 16 - Pau, justícia i institucions fortes

Fingerprint

Consulta la producció científica de Departament de Didàctica de la Llengua, de la Literatura i les Ciències Socials. Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs dels membres d’aquesta organització. Junts formen un fingerprint únic.

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.