Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat

 • Adreça postalMostrar al mapa

  Edifici I

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  Espanya

Perfil d’organització

Perfil de l'organització

El Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual va ser creat per acord del Consell de Govern de la UAB de 16 de juliol de 2009, tot i que el seu nom actual no va ser aprovat fins al Consell de Govern del 19 d'octubre de 2011. El nou departament va ser el resultat del procés de refundació estructural de la Facultat de Ciències de la Comunicació i conseqüència de la divisió de l’antic Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat.

El Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual està constituït per uns 50 docents. D’aquests, un 35% són acadèmics i un 65% prové del món professional, tot i que la xifra global de doctors/res supera el 50%.

Bona part de la docència impartida es fa al Grau de Publicitat i Relacions Públiques, la titulació amb la que el Departament té una vinculació docent més important, amb un 70% de les assignatures. La resta d’assignatures de les quals n’és responsable s’imparteix a les altres titulacions de la Facultat de Ciències de la Comunicació. En conjunt és responsable d’uns 2000 alumnes matriculats a:

 • Grau en Publicitat i Relacions Públiques
 • Grau en Comunicació de les Organitzacions
 • Grau en Comunicació Audiovisual
 • Grau en Periodisme
 • Grau en Comunicació Interactiva

També és responsable de l’organització i la docència del Màster Oficial en Planificació Estratègica en Publicitat i Relacions Públiques, així com del Doctorat en Comunicació Estratègica, Publicitat i Relacions Públiques.

La trajectòria de recerca del Departament de Publicitat, Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual és àmplia i de reconegut prestigi, amb vinculació amb altres universitats catalanes, espanyoles i internacionals. La línia temàtica fonamental és la Publicitat, les Relacions Públiques i la Comunicació Estratègica, i s’organitza al voltant de grups de recerca i investigadors individuals.

Direcció a càrrec:

Xavier Ribes Guàrdia

Línies de recerca

 • Línies de recerca:
 • Estudis d'audiència i recepció.
 • Continguts i formats periodístics, audiovisuals i publicitaris.
 • Comunicació interactiva, telecomunicacions i multimèdia.
 • Gestió de continguts audiovisuals i publicitaris.
 • Història dels mitjans audiovisuals.
 • Polítiques de comunicació, estructura del sistema audiovisual i indústries culturals.
 • Comunicació especialitzada.
 • Publicitat, creativitat, gènere.
 • Comunicació, migració.
 • Configuració i dinámica de la sono-esfera digital.
 • Comunicació sonora de les organitzacions.
 • Formats publicitaris sonors i nous recursos creatius i comunicatius.
 • Estratègies en l’àmbit de la comunicació corporativa.
 • Eficàcia comunicativa i transparencia de les institucions públiques (ajuntaments, consells comarcals i diputacions).

Objectius de desenvolupament sostenible les Nacions Unides

El 2015, els estats membres de l’ONU van acordar 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) globals per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. La nostra feina contribueix als següents ODS:

 • ODS 3 - Bona salut i benestar
 • ODS 5 - Igualtat de gènere
 • ODS 8 - Treball digne i creixement econòmic
 • ODS 10 - Reducció de les desigualtats
 • ODS 11 - Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 13 - Lluita contra el canvi climàtic
 • ODS 16 - Pau, justícia i institucions fortes

Fingerprint

Consulta la producció científica de Departament de Comunicació Audiovisual i Publicitat. Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs dels membres d’aquesta organització. Junts formen un fingerprint únic.

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.