Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia

 • Adreça postalMostrar al mapa

  Edifici C

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  Espanya

Perfil d’organització

Direcció a càrrec:

Benet Gunse Forcadell

Línies de recerca

 • Línies de recerca:
 • Antropologia: Estudi d’alteracions genètiques en càncer. Efectes genètics de les radiacions ionitzants. Estudi de la dinàmica de poblacions humanes amb característiques geogràfiques i/o socioculturals singulars (insulars, de muntanya o frontera, i d’interès històric o prehistòric). Estudi de la dinàmica evolutiva de les poblacions del pleistocè. Evolució molecular: patró de mutacions somàtiques en el genoma humà i evolució del genoma mitocondrial. Aplicacions forenses - estudis morfològics i de DNA. Aplicacions biomèdiques a les poblacions actuals i antigues.
 • Botànica: Aerobiologia. Briologia. Micologia. Biodeterioració. Estudis paleoambientals. Sistemàtica, evolució i conservació de plantes vasculars. Estudi de comunitats vegetals. Estudi de les interaccions planta-animal. Ciències geospacials aplicades a l’estudi de la bioclimatologia i el paisatge vegetal.
 • Ecologia: Genètica i dinàmica de poblacions. Fenologia i distribuició d’espècies. Interaccions entre espècies. Invasions biològiques. Ecologia química, ecotoxicologia i metabolòmica. Reserves i fluxos de carboni i nutrients. Recursos hídrics. Estructura i dinàmica de les comunitats forestals. Gestió i conservació dels boscos. Declivi i regeneració dels boscos. Incendis forestals. Bases de dades forestals. Processos i canvis ambientals regionals. Cartografia temàtica i sistemes d'informació ambiental. Fragmentació i dinàmica del paisatge.
 • Fisiologia Vegetal: Estudi del creixement i desenvolupament de les plantes sota estrès abiòtic (salinitat, sequera, dèficit i excés d’elements traça) i la seva interacció amb l’estrès biòtic (infeccions fúngiques, herbivorisme).
 • Zoologia: Patologia de peixos d'interès comercial. Optimització del cultiu de noves espècies. Biologia alimentària i reproductiva d'espècies íctiques. Reproducción de Notothenioidei (Pisces: Perciformes) del Océano Austral. Taxonomía y biogeografía de Teleósteos (Liparidae, Zoarcidae y Notothenioidei) del Océano Austral. Estudios taxonómicos sobre la ictiofauna del Mediterráneo Occidental y del Atlántico Oriental. Nemàtodes fitoparàsits (Nemàtodes transmissors de virus als vegetals). Nemàtodes de depuradores ( Rhabdítidos y Diplogastéridos). Picnogònids: Biologia, taxonomia, filogènia i zoogeografia. Àmbit mundial. Suprabents de Platges: Taxonomia i ecologia de comunitats suprabentòniques de platges, fundamentalment de Crustacis Peracàrids. Biología de arañas. Biología de marsupials, insectívors i rosegadors. Plagues animals. Nematodes entomopatògens.

Objectius de desenvolupament sostenible les Nacions Unides

El 2015, els estats membres de l’ONU van acordar 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) globals per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. La nostra feina contribueix als següents ODS:

 • ODS 2 - Fam zero
 • ODS 3 - Bona salut i benestar
 • ODS 4 - Educació de qualitat
 • ODS 6 - Aigua potable i sanejament
 • ODS 7 - Energia neta i assequible
 • ODS 8 - Treball digne i creixement econòmic
 • ODS 10 - Reducció de les desigualtats
 • ODS 11 - Ciutats i comunitats sostenibles
 • ODS 12 - Consum i producció responsables
 • ODS 13 - Lluita contra el canvi climàtic
 • ODS 14 - Flora i fauna aquàtiques
 • ODS 15 - Flora i fauna terrestres
 • ODS 16 - Pau, justícia i institucions fortes
 • ODS 17 - Aliances per als objectius

Fingerprint

Consulta la producció científica de Departament de Biologia Animal, de Biologia Vegetal i d'Ecologia. Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs dels membres d’aquesta organització. Junts formen un fingerprint únic.

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.