Cognition and gender: implications for mental health (COGen-MH)

Perfil d’organització

Perfil de l'organització

L'activitat científica del grup COGen-MH està organitzat en dues sublínies de recerca que
treballen sota dos eixos fonamentals que fan referència a la implicació de la cognició i el
gènere en la salut mental. Desde la sublínia "Cognició i gènere: implicacions en els trastorns
de l'espectre psicòtic (subgrup COGen-PSY)" els objectius estan relacionats amb l'estudi de
l'efectivitat d'intervencions dirigides a la millora dels processos cognitius (neurocognició,
cognició social i metacognició) en població amb un trastorn psicòtic on l'alteració del
contingut del pensament és un símptoma prominent. Desde la sublínia "Cognició i gènere:
implicacions en els trastorns mentals perinatals (TMP) (subgrup COGen-PER)" els objectius tenen
a veure amb l’estudi dels factors de risc en els TMP i l’impacte de la malaltia mental de la
mare en el vincle que s’estableix amb el seu nadó i les conseqüències a llarg termini. Des de
les dues línies es treballa amb perspectiva de gènere.

Direcció a càrrec:

Ana Barajas Vélez

Objectius de desenvolupament sostenible les Nacions Unides

El 2015, els estats membres de l’ONU van acordar 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) globals per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. La nostra feina contribueix als següents ODS:

  • ODS 3 - Bona salut i benestar

Fingerprint

Consulta la producció científica de Cognition and gender: implications for mental health (COGen-MH). Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs dels membres d’aquesta organització. Junts formen un fingerprint únic.

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.