Centre d’Innovació, Recerca i Transferència en Tecnologia dels aliments (CIRTTA)

 • Adreça postalMostrar al mapa

  -

  08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès)

  Espanya

Perfil d’organització

Perfil de l'organització

El CERTA-UAB és grup d’investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), que des de l’any 1993 ens especialitzem en la innovació i transferència de coneixement en l’àrea de l’agroalimentació, i més específicament en la Tecnologia dels Aliments.

El CERTA-UAB està acreditat per la Generalitat de Catalunya a través d’ACCIÓ, com a desenvolupador de tecnologia TECNIO. Aquest segell ens identifica com a grup líder a Catalunya per a la generació de noves tecnologies i la seva transferència a l’empresa, ja sigui a través de la realització de projectes d’R+D, o a partir de l’aplicació directa de les tecnologies desenvolupades.

Direcció a càrrec:

Antonio José Trujillo Mesa

Línies de recerca

 • Línies de recerca:
 • Seguretat Alimentària: Control de neteja i desinfecció de les superfícies. Tecnologies emergents per garantir la seguretat alimentària. Microorganismes patògens i de deteriorament d’interès en la indústria alimentària.
 • Processament i Control d’Aliments: Disseny de processos combinats. Desenvolupament de sensors òptics per al control del procés alimentari. Processament d’aliments líquids / fluids per llum ultraviolada. Processament d’aliments per alta pressió hidrostàtica. Processament d’aliments líquids mitjançant homogeneïtzació per alta pressió.
 • Qualitat i Innovació Alimentària: Desenvolupament de productes alimentaris millorats nutricionalment. Aliments per a grups de població amb necessitats especials. Sistemes d’alliberament de compostos bioactius. Valorització dels sots-productes alimentaris.

Objectius de desenvolupament sostenible les Nacions Unides

El 2015, els estats membres de l’ONU van acordar 17 objectius de desenvolupament sostenible (ODS) globals per acabar amb la pobresa, protegir el planeta i garantir la prosperitat per a tothom. La nostra feina contribueix als següents ODS:

 • ODS 3 - Bona salut i benestar

Fingerprint

Consulta la producció científica de Centre d’Innovació, Recerca i Transferència en Tecnologia dels aliments (CIRTTA). Aquestes etiquetes temàtiques provenen de treballs dels membres d’aquesta organització. Junts formen un fingerprint únic.

Col·laboracions i principals àrees de recerca dels darrers cinc anys

Col·laboració externa recent a nivell de país Feu una immersió en els detalls fent clic als punts.